วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (040919opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3999 167 kB04-09-2019 14:3104-09-2019 14:32
Download this file (040919opsPR01002.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.4000 364 kB04-09-2019 14:3104-09-2019 14:31