วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (300919opspr01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.4456 156 kB30-09-2019 14:2930-09-2019 14:29