วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (003.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมอและอุปกรณ์ทางการศึกษา 256 129 kB13-12-2019 14:0713-12-2019 14:07
Download this file (004.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมอและอุปกรณ์ทางการศึกษา 256 140 kB13-12-2019 14:0713-12-2019 14:07
Download this file (005.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 2562 (แ 156 kB13-12-2019 14:0813-12-2019 14:08
Download this file (006.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 2562 99 kB13-12-2019 14:0813-12-2019 14:08
Download this file (007.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมอและอุปกรณ์ทางการศึกษา 256 273 kB13-12-2019 14:0813-12-2019 14:08
Download this file (008.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมอและอุปกรณ์ทางการศึกษา 256 441 kB13-12-2019 14:0813-12-2019 14:08
Download this file (All_Info.pdf)รวมข้อมูล 1393 kB13-12-2019 14:0913-12-2019 14:09
Download this file (data002.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 2562 (ส 73 kB13-12-2019 14:0213-12-2019 14:02
Download this file (ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมอและอุปกรณ์ทางการศึกษา 2562.pdf)ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมอและอุปกรณ์ทางการศึกษา 2562.pdf 273 kB13-12-2019 14:0113-12-2019 14:01