วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตาม link ด้านล่าง

 

>>งบการเงินปี62<<

>>หมายเหตุประกอบงบการเงิน2562<<

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (งบการเงินปี62 สป.xls)งบการเงินปี62 สป.xls 52 kB25-12-2019 10:3325-12-2019 10:35
Download this file (หมายเหตุประกอบงบการเงิน2562.doc)หมายเหตุประกอบงบการเงิน2562.doc 342 kB25-12-2019 10:3325-12-2019 10:35