วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

                                             ที่มา... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร 02 628 5637,9 ต่อ 1805

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Image030120090930.pdf)Image030120090930.pdf 238 kB03-01-2020 16:5003-01-2020 16:51