วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (06022020opsPR010001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2238 2096 kB06-02-2020 11:0006-02-2020 11:00