วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (06022020opsPR010001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2238 2096 kB06-02-2020 11:0006-02-2020 11:00