วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (06022020opsPR030001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2270 857 kB06-02-2020 16:2806-02-2020 16:29