วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562     ดาวน์โหลด

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (รายงานการเงินปี 62 สตง.รับรองแล้ว.pdf)รายงานการเงินปี 62 สตง.รับรองแล้ว.pdf 751 kB04-03-2020 09:5404-03-2020 09:56