วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล_new.pdf)คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล_new 2815 kB26-06-2020 10:0826-06-2020 10:08