วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook: DGA Thailand และ Youtube: DGA Thailand ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมรับชมและดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

 

DGA

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance).pdf)ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)  829 kB22-09-2020 16:2422-09-2020 16:24