วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

    

1. นายประชาคม จันทรชิต

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ] 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎ์ธานี สงขลา)


S  4374558

2. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

[ประวัติย่อ]

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 10 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 16 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

  peera_rattanavichit.png

3. นายพีระ รัตนวิจิตร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

 

 


  08perasuk1107

4. นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)


  ผตร. ชฎารตน สงหเดชากล

5. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 6 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)


 ผตร.นางสาวประดนนท สดวงศ

6. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

(ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)


 

_ผตร_.ศรชย__พรประชาธรรม__n.jpg  

7. นายศรีชัย พรประชาธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

(กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)


Mr.Suthin-Kaewpan.jpg

8. นายสุทิน แก้วพนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(ชัยนาท พระครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)


 veera.png

9. นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานคร)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 13 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)


monthol

10. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 4 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11.09 น.