วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Google Translate เปลี่ยนดีไซน์และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง ที่เด่นๆ คือ เพิ่มปุ่มกดโหลดเอกสารเพื่อแปลได้ ทำได้หลายสกุลไฟล์ไม่ว่าจะเป็น .doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls, or .xlsx นอกจากนี้ยังเซฟประวัติการแปลได้ด้วย

เมื่อเข้าไปที่ Google Translate จะเห็นปุ่มกดโหลดเอกสารอยู่ด้านซ้ายบน โดยปกติ Google Translate สามารถแปลเอกสารได้ แต่คราวนี้เพิ่มปุ่มกดให้หาฟีเจอร์นี้เจอง่ายขึ้น และด้านล่างมีสามปุ่มใหญ่คือ ปุ่มประวัติ ปุ่มเซฟเผื่ออยากจะเก็บการแปลอันไหนเป็นพิเศษ และปุ่ม Comminity ที่ให้ผู้ใช้งานเข้าไปปรับปรุงการแปลให้ดีขึ้นได้

เวลาแปล ระบบจะแสดงข้อมูลครอบคลุมนอกเหนือจากความหมายโดดๆ แต่ยังแสดงตัวอย่างการใช้คำ และคำที่มีความหมายเหมือนกันให้กดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้

2

ที่มา : www.blognone.com