วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เชื่อว่าหลายท่านส่วนใหญ่ใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์ในการท่องเว็บ ซึ่ง chrome มักจะ sign in เข้าบัญชีเราอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอก Password นั่นหมายความว่า หากคอมเปิด chrome และใช้งานโดยคนอื่น ก็แอบใช้บัญชี Google ของเราได้ง่ายมากเช่นกัน ดังนั้นมาตั้งค่าปิดการให้ Chrome เข้าสู่ระบบบัญชี Google อัตโนมัติกัน ให้ถามรหัสผ่านก่อนทุกครั้ง

 

 disable-chrome-sign-in-automatic-03

 


เริ่มจากเปิดแอป chrome แล้วพิมพ์ chrome://settings/privacy ตรงช่อง URL

 

disable-chrome-sign-in-automatic-04

 

   เลือก OFF/ปิด ที่ อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ Chrome

เสร็จแล้วทำการปิดแอป Chrome ให้สนิท แล้วเปิดแอป Chrome อีกครั้ง

disable-chrome-sign-in-automatic-02-1024x576

 

 

จะเริ่มมีผลทันที หากคุณจะเข้าสู่ระบบผ่านทาง Chrome จะถามรหัสผ่านทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนอื่นแอบสวมใช้บัญชี Google ของเราเอง

 

ข้อมูลจาก osxdaily/https://www.it24hrs.com/2019/disable-chrome-sign-in-automatic/