วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download ได้ที่เอกสารแนบ...

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ต้นทุนต่อหน่วยผลิลปี2561.xls)ต้นทุนต่อหน่วยผลิลปี2561.xls 1014 kB27-02-2019 11:2727-02-2019 11:27
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 10.doc)วิเคราะห์ตาราง 10.doc 32 kB27-02-2019 11:2827-02-2019 11:28
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 11.doc)วิเคราะห์ตาราง 11.doc 41 kB27-02-2019 11:2827-02-2019 11:28
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 12.doc)วิเคราะห์ตาราง 12.doc 44 kB27-02-2019 11:2827-02-2019 11:28
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 7.doc)วิเคราะห์ตาราง 7.doc 93 kB27-02-2019 11:2727-02-2019 11:27
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 8.doc)วิเคราะห์ตาราง 8.doc 58 kB27-02-2019 11:2727-02-2019 11:27
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 9.doc)วิเคราะห์ตาราง 9.doc 52 kB27-02-2019 11:2827-02-2019 11:28