วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (36784-2100.pdf)แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของ สป. 1464 kB07-02-2018 12:3107-02-2018 12:31