วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (36784-2100.pdf)แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของ สป. 1464 kB07-02-2018 12:3107-02-2018 12:31