วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ..pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ..pdf 718 kB25-10-2018 16:3525-10-2018 16:35