วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR25-1-12-61.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. 696 kB25-12-2018 09:0125-12-2018 09:01