วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR29-001-01-29-01-62.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.  652 kB29-01-2019 12:1229-01-2019 12:13