วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศ ศธ. เรื่อง สถานที่จัดตั้ง ศธภ. (ใหม่) ล.pdf)ประกาศ ศธ. เรื่อง สถานที่จัดตั้ง ศธภ. (ใหม่) ล.pdf 223 kB12-03-2019 14:0312-03-2019 14:05