วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (020519opsPR03001.pdf)คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๘๒๖/๒๕๖๒ 436 kB02-05-2019 17:1202-05-2019 17:13