วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (020519opsPR05001.pdf)คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๘๔/๒๕๖๒ 472 kB02-05-2019 17:1802-05-2019 17:19