วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (030519opsPR01001.pdf)คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๘๓๒/๒๕๖๒ 887 kB03-05-2019 16:4503-05-2019 16:46