วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (280519opsPR02001.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่6/2562 684 kB28-05-2019 14:4428-05-2019 14:45