วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ.pdf)เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ.pdf 247 kB10-06-2019 11:4010-06-2019 11:40