วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ.pdf)เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ.pdf 247 kB10-06-2019 11:4010-06-2019 11:40