วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (020719opsPR01001.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่7/2562 753 kB02-07-2019 14:4502-07-2019 14:45