วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (250919opsPR01001.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่10/2562 719 kB25-09-2019 14:2425-09-2019 14:24