วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ปก

ที่มา : สนย. สป. ศธ.                                   

Downloadเอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (0. ปก.pdf)0. ปก.pdf 348 kB30-10-2019 15:4630-10-2019 15:46
Download this file (1. บทสรุปผู้บริหาร.pdf)1. บทสรุปผู้บริหาร.pdf 275 kB30-10-2019 15:4630-10-2019 15:46
Download this file (2. สารบัญ.pdf)2. สารบัญ.pdf 208 kB30-10-2019 15:4630-10-2019 15:46
Download this file (3. บทนำ 19  มิย 62.pdf)3. บทนำ 19 มิย 62.pdf 301 kB30-10-2019 15:4630-10-2019 15:46
Download this file (3.บทที่ 1 บทนำ.pdf)3.บทที่ 1 บทนำ.pdf 301 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47
Download this file (4. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง.pdf)4. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง.pdf 680 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47
Download this file (5. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ.pdf)5. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ.pdf 142 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47
Download this file (6. บทที่ 4 ผลการศึกษา.pdf)6. บทที่ 4 ผลการศึกษา.pdf 4642 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47
Download this file (7. บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ.pdf)7. บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ.pdf 308 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47
Download this file (8.บรรณานุกรม.pdf)8.บรรณานุกรม.pdf 167 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47
Download this file (9 ภาคผนวก.pdf)9 ภาคผนวก.pdf 1032 kB30-10-2019 15:4730-10-2019 15:47