วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เรียน   ศึกษาธิการภาค 1-18 และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/ว 19237 - 19238 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการใช้กระดาษ ประจำปี 2562

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (0201.5-ว19237.pdf)0201.5-ว19237.pdf 1275 kB14-11-2019 16:1926-11-2019 14:13