วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (280220opsPR01000001.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 3/2563 5764 kB28-02-2020 10:4928-02-2020 10:49