วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (280220opsPR01000001.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 3/2563 5764 kB28-02-2020 10:4928-02-2020 10:49