วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (img-200327143753.pdf)ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 4/2563 1881 kB27-03-2020 15:0727-03-2020 15:10