วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

290420moePR010001

Downloadเอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01 ปกแผนสามปี  OK.pdf)01 ปกแผนสามปี OK.pdf 206 kB29-04-2020 10:4329-04-2020 10:43
Download this file (010. ภาคผนวก.pdf)010. ภาคผนวก.pdf 525 kB29-04-2020 10:5029-04-2020 10:50
Download this file (02 คำนำ แผน 63-65  OK.pdf)02 คำนำ แผน 63-65 OK.pdf 68 kB29-04-2020 10:4429-04-2020 10:44
Download this file (03. บทสรุปผู้บริหาร 63-65 OK.pdf)03. บทสรุปผู้บริหาร 63-65 OK.pdf 168 kB29-04-2020 10:4429-04-2020 10:44
Download this file (04. สารบัญ 2563-2565  OK.pdf)04. สารบัญ 2563-2565 OK.pdf 288 kB29-04-2020 10:4429-04-2020 10:44
Download this file (05. ส่วนที่ 1 บทนำ 11 มี.ค. 63 OK.pdf)05. ส่วนที่ 1 บทนำ 11 มี.ค. 63 OK.pdf 288 kB29-04-2020 10:4429-04-2020 10:44
Download this file (06 ส่วนที่ 2  บริบท  11 มี.ค.63 OK.pdf)06 ส่วนที่ 2 บริบท 11 มี.ค.63 OK.pdf 1263 kB29-04-2020 10:4529-04-2020 10:45
Download this file (07. ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผน สป 3 ปี OK.pdf)07. ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผน สป 3 ปี OK.pdf 382 kB29-04-2020 10:4529-04-2020 10:45
Download this file (07.1 แผนผัง 3 ระดับ ปี 63-65  เล่มแผนขอ.pdf)07.1 แผนผัง 3 ระดับ ปี 63-65 เล่มแผนขอ.pdf 258 kB29-04-2020 10:4529-04-2020 10:45
Download this file (07.2 ผังสาระของแผน ปี 63-65  เล่มแผนขอ.pdf)07.2 ผังสาระของแผน ปี 63-65 เล่มแผนขอ.pdf 140 kB29-04-2020 10:4529-04-2020 10:45
Download this file (08.1 ส่วนที่4  ตารางโครงการ 63-65.pdf)08.1 ส่วนที่4 ตารางโครงการ 63-65.pdf 21 kB29-04-2020 10:4529-04-2020 10:45
Download this file (08.10 สรุป ย.4.pdf)08.10 สรุป ย.4.pdf 223 kB29-04-2020 10:4729-04-2020 10:47
Download this file (08.11 ย.4.pdf)08.11 ย.4.pdf 363 kB29-04-2020 10:4929-04-2020 10:49
Download this file (08.12 สรุป ย.5 .pdf)08.12 สรุป ย.5 .pdf 230 kB29-04-2020 10:4929-04-2020 10:49
Download this file (08.13 ย.5.pdf)08.13 ย.5.pdf 1173 kB29-04-2020 10:4929-04-2020 10:49
Download this file (08.2 ส่วนที่4 สรุป.pdf)08.2 ส่วนที่4 สรุป.pdf 255 kB29-04-2020 10:4529-04-2020 10:45
Download this file (08.3 ส่วนที่ 5 .pdf)08.3 ส่วนที่ 5 .pdf 198 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (08.4 สรุปรวม ย.1.pdf)08.4 สรุปรวม ย.1.pdf 223 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (08.5 ย.1.pdf)08.5 ย.1.pdf 451 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (08.6 สรุปรวม ย.2.pdf)08.6 สรุปรวม ย.2.pdf 222 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (08.7 ย.2.pdf)08.7 ย.2.pdf 632 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (08.8 สรุป ย.3.pdf)08.8 สรุป ย.3.pdf 227 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (08.9 ย.3.pdf)08.9 ย.3.pdf 530 kB29-04-2020 10:4629-04-2020 10:46
Download this file (09 .ส่วนที่ 6 การบริหารแผนฯ OK.pdf)09 .ส่วนที่ 6 การบริหารแผนฯ OK.pdf 72 kB29-04-2020 10:4929-04-2020 10:49
Download this file (อนุมัติแผน 3ปีและแผนขอเงิน 63 ทบทวน (1).pdf)อนุมัติแผน 3ปีและแผนขอเงิน 63 ทบทวน (1).pdf 1349 kB29-04-2020 10:5029-04-2020 10:50