วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01-ปก -62รายงาน.pdf)01-ปก -62รายงาน.pdf 5274 kB19-06-2020 13:4419-06-2020 13:44
Download this file (02-1 ยุทธศาสตร์ 1.pdf)02-1 ยุทธศาสตร์ 1.pdf 2356 kB19-06-2020 13:3819-06-2020 13:38
Download this file (02-2ยุทธศาสตร์ 2.pdf)02-2ยุทธศาสตร์ 2.pdf 2122 kB19-06-2020 13:3819-06-2020 13:38
Download this file (02-3 ยุทธศาสตร์ 3.pdf)02-3 ยุทธศาสตร์ 3.pdf 2053 kB19-06-2020 13:3819-06-2020 13:38
Download this file (02-4 ยุทธศาสตร์ 4.pdf)02-4 ยุทธศาสตร์ 4.pdf 2103 kB19-06-2020 13:3819-06-2020 13:38
Download this file (02-5 ยุทธศาสตร์ 5.pdf)02-5 ยุทธศาสตร์ 5.pdf 1988 kB19-06-2020 13:3919-06-2020 13:39
Download this file (02-6 ยุทธศาสตร์ 6.pdf)02-6 ยุทธศาสตร์ 6.pdf 2138 kB19-06-2020 13:3919-06-2020 13:39
Download this file (03 รายงานการเงิน.pdf)03 รายงานการเงิน.pdf 3009 kB19-06-2020 13:3919-06-2020 13:39
Download this file (04 ภาคผนวก.pdf)04 ภาคผนวก.pdf 2290 kB19-06-2020 13:3919-06-2020 13:39
Download this file (รายงาน (ITA) สงป 302 ไตรามาส 2 ปี 2563 ev61revmis002.xls)รายงาน (ITA) สงป 302 ไตรามาส 2 ปี 2563 ev61revmis002.xls 209 kB19-06-2020 15:5819-06-2020 15:58
Download this file (รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562 ev61revmis001.xls)รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562 ev61revmis001.xls 257 kB19-06-2020 15:5719-06-2020 15:57
Download this file (รายงาน (ITA) สงป. 301 ไตรมาส 2  ปี 2563 ev63revmis001 -.xls)รายงาน (ITA) สงป. 301 ไตรมาส 2 ปี 2563 ev63revmis001 -.xls 251 kB19-06-2020 15:5719-06-2020 15:57
Download this file (รายงาน (ITA) สงป. 302 ปี2562 ev61revmis002.xls)รายงาน (ITA) สงป. 302 ปี2562 ev61revmis002.xls 210 kB19-06-2020 15:5719-06-2020 15:57