วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562 .pdf)รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562  780 kB14-07-2020 16:4214-07-2020 16:44