วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน.pdf)แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน.pdf 1560 kB30-09-2020 14:2030-09-2020 14:21