แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >>คลิก<<

เอกสาร e-book เข้าอ่านได้ที่ >>คลิก<<

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (001 หน้าปกใน แผนคำขอปี 65-01.jpg)001 หน้าปกใน แผนคำขอปี 65-01.jpg 2878 kB19-02-2021 16:0219-02-2021 16:02
Download this file (002 คำนำ.doc)002 คำนำ.doc 31 kB19-02-2021 16:0919-02-2021 16:09
Download this file (003 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.doc)003 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.doc 90 kB19-02-2021 16:1019-02-2021 16:10
Download this file (004 สารบัญ.doc)004 สารบัญ.doc 110 kB19-02-2021 16:1019-02-2021 16:10
Download this file (005 ส่วนที่ 1 บทนำ.doc)005 ส่วนที่ 1 บทนำ.doc 67 kB19-02-2021 16:1019-02-2021 16:10
Download this file (006 ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด.doc)006 ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด.doc 869 kB19-02-2021 16:1019-02-2021 16:10
Download this file (007 ส่วนที่ 3 สาระสำคัญ ปี 65.doc)007 ส่วนที่ 3 สาระสำคัญ ปี 65.doc 146 kB19-02-2021 16:1019-02-2021 16:10
Download this file (008 ผังเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ปี 65.doc)008 ผังเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ปี 65.doc 220 kB19-02-2021 16:1119-02-2021 16:11
Download this file (009 ผังสาระสำคัญ ปี 65.doc)009 ผังสาระสำคัญ ปี 65.doc 211 kB19-02-2021 16:1119-02-2021 16:11
Download this file (010 ส่วนที่ 4 สรุปโครงการ งบประมาณ แผนขอเงิน 2565.xls)010 ส่วนที่ 4 สรุปโครงการ งบประมาณ แผนขอเงิน 2565.xls 39 kB19-02-2021 16:1119-02-2021 16:11
Download this file (012 ยุทธศาสตร์ 1.xls)012 ยุทธศาสตร์ 1.xls 240 kB19-02-2021 16:1119-02-2021 16:11
Download this file (013 ยุทธศาสตร์ 2.xls)013 ยุทธศาสตร์ 2.xls 239 kB19-02-2021 16:1219-02-2021 16:12
Download this file (014 ยุทธศาสตร์ 3.xls)014 ยุทธศาสตร์ 3.xls 186 kB19-02-2021 16:1219-02-2021 16:12
Download this file (015 ยุทธศาสตร์ 4.xls)015 ยุทธศาสตร์ 4.xls 93 kB19-02-2021 16:1219-02-2021 16:12
Download this file (016 ยุทธศาสตร์ 5.xls)016 ยุทธศาสตร์ 5.xls 262 kB19-02-2021 16:1219-02-2021 16:12
Download this file (017 ส่วนที่6.doc)017 ส่วนที่6.doc 32 kB19-02-2021 16:1219-02-2021 16:12
Download this file (018 ภาคผนวก 1 ตัวชี้วัด.doc)018 ภาคผนวก 1 ตัวชี้วัด.doc 69 kB19-02-2021 16:1219-02-2021 16:12
Download this file (019 รายละเอียดภาคผนวก 2.xls)019 รายละเอียดภาคผนวก 2.xls 59 kB19-02-2021 16:1319-02-2021 16:13
Download this file (020 ภาคผนวก 3 คำสั่ง.pdf)020 ภาคผนวก 3 คำสั่ง.pdf 2260 kB19-02-2021 16:1619-02-2021 16:16
Download this file (021 ภาคผนวก 4 อักษรย่อ.doc)021 ภาคผนวก 4 อักษรย่อ.doc 206 kB19-02-2021 16:1619-02-2021 16:16
Download this file (022 ภาคผนวก 5 อนุมัติแผน.doc)022 ภาคผนวก 5 อนุมัติแผน.doc 2800 kB19-02-2021 16:1719-02-2021 16:17
Download this file (ปกหลัง-01.jpg)ปกหลัง-01.jpg 1066 kB19-02-2021 16:1719-02-2021 16:17
Download this file (ศธ0208.4048 เรื่อง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สป..pdf)ศธ0208.4048 เรื่อง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สป.. 235 kB19-02-2021 16:1719-02-2021 16:17
Download this file (อนุมัติแผนปี 65.pdf)อนุมัติแผนปี 65.pdf 175 kB19-02-2021 16:1719-02-2021 16:17