วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (12-07-2562)

โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ (STEP Camp) ประจำปี 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-07-2562)

ไทยชูประเด็นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในการประชุมสหประชาชาติ- HLPF 2019

ผู้ดูแลระบบ3 (10-07-2562)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร

ผู้ดูแลระบบ3 (10-07-2562)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)แบบติดตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน
 • 1
 • 2
 • 3

12-07-2562

โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ (STEP Camp) ประจำปี 2562

โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ (STEP Camp…

          กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายเยาวชนไทย - สิงค...

11-07-2562

ไทยชูประเด็นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในการประชุมสหประชาชาติ- HLPF 2019

ไทยชูประเด็นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงแล…

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ได้รายงานค...

10-07-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

     นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ป...

10-07-2562

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)แบบติดตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุ…

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัส...

04-07-2562

องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย

องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย…

องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของ...

28-06-2562

การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability

การประชุม Consultative Meeting to Finali…

นางสาว ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Dec...

28-06-2562

การประชุม Validation Workshop of the Mid-Term Review of the ASEAN Work Plan on Education

การประชุม Validation Workshop of the Mid…

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี...

20-06-2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2562 (20 มิ.ย.62)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระ…

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ...

20-06-2562

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 (20 มิ.ย.62)

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส…

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสน...

17-06-2562

พิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี 2562

พิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในป…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเท...

14-06-2562

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Dec…

Ms. Duriya Amavivat, Deputy Permanent Secretary chaired the National Consultative Meeting to draft the Bangkok Declara...

13-06-2562

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทยที่ชนะการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (Nation Round) (13 มิ.ย. 2562)

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชกา…

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 4 (15-07-2562)

ศธภ.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 2 (15-07-2562)

ศธภ.1 ตรวจสอบสภาพหลุมปลูกป่า ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ศึกษาธิการภาค 2 (15-07-2562)

ศธภ.1 ร่วมพิธีพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ศึกษาธิการภาค 2 (15-07-2562)

ศธภ.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ศึกษาธิการภาค 11 (12-07-2562)

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ

ศึกษาธิการภาค 11 (12-07-2562)

ศธภ.11 ศึกษาธิการภาค 11  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูล ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 • 1
 • 2
 • 3

15-07-2562

ศธภ.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค

ศธภ.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัช…

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อม...

15-07-2562

ศธภ.1 ตรวจสอบสภาพหลุมปลูกป่า ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ศธภ.1 ตรวจสอบสภาพหลุมปลูกป่า…

     15 กรกฎาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ไปตรวจสอบสภ...

15-07-2562

ศธภ.1 ร่วมพิธีพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ศธภ.1 ร่วมพิธีพวงมาลาเบื้องห…

      วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราช...

15-07-2562

ศธภ.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ศธภ.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้…

       วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

12-07-2562

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเตรียม…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวัชระ อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายจาก นา...

12-07-2562

ศธภ.11 ศึกษาธิการภาค 11  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูล ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ศธภ.11 ศึกษาธิการภาค 11 เป…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ได้รับมอบ...

10-07-2562

ศธภ.3 จัดประชุมปฏิบัติการ การนำข้อมูลแผนงาน/โครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR

ศธภ.3 จัดประชุมปฏิบัติการ กา…

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็น...

10-07-2562

ศธภ.3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของค่ายย่อยที่ 3

ศธภ.3 จัดประชุมเตรียมความพร้…

    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็น...

10-07-2562

ศธภ.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 3

ศธภ.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริ…

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป...

10-07-2562

ศธภ.3 จัดประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค

ศธภ.3 จัดประชุมสื่อสารยุทธศา…

    เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธ...

09-07-2562

ศธภ.1 แนวทาง การลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย

ศธภ.1 แนวทาง การลด คัดแยก แ…

แนวทาง การลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...

09-07-2562

ศธภ.7 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ศธภ.7 บันทึกเทปถวายพระพร เนื…

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักงาน...

06-07-2562

ศธภ.10 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กพิเศษในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 8

ศธภ.10 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติ…

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ...

05-07-2562

ศธภ.10 ประชุมติดตามการทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ศธภ.10 ประชุมติดตามการทบทวน …

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมติ...

05-07-2562

ศธภ.17 ติดตามการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการ TFE ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

ศธภ.17 ติดตามการดำเนินงานการ…

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสุรินทร์  แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการศึกษาธิการภาค 17 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จั...

01-07-2562

ศธภ.10 จัดประชุมการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ศธภ.10 จัดประชุมการมีส่วนร่ว…

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10...

28-06-2562

ศธภ.7 ต้อนรับคณะติดตามเชิงบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค

ศธภ.7 ต้อนรับคณะติดตามเชิงบู…

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 และนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา พ...

28-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร  ศึกษาธิการภาค 8   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 8

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึก…

  วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อม...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (15-07-2562)

ศธจ.สระบุรี มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (15-07-2562)

ศธจ.สระบุรี ร่วมนำเสนอผลงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทต้นแบบระดับเพชร รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (15-07-2562)

ศธจ.พังงา ประชุมคณะทำงานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพังงา

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (15-07-2562)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (15-07-2562)

ศธจ.สงขลา อบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (15-07-2562)

ศธจ.สระแก้วร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
 • 1
 • 2
 • 3

15-07-2562

ศธจ.สระบุรี มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

ศธจ.สระบุรี มอบหมายให้กลุ…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 256...

15-07-2562

ศธจ.สระบุรี ร่วมนำเสนอผลงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทต้นแบบระดับเพชร รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

ศธจ.สระบุรี ร่วมนำเสนอผลง…

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 จังหวัดสระบุรี เสนอผลงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทต้นแบบระดับเพชร รอบชิงชนะเลิศ ระดับปร...

15-07-2562

ศธจ.พังงา ประชุมคณะทำงานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพังงา

ศธจ.พังงา ประชุมคณะทำงาน…

ศธจ.พังงา  ประชุมคณะทำงานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพังงา คณะทำงานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา...

15-07-2562

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกร…

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงา...

15-07-2562

ศธจ.สงขลา อบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

ศธจ.สงขลา อบรมโครงการส่งเ…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศ...

15-07-2562

ศธจ.สระแก้วร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ศธจ.สระแก้วร่วมงานรวมพลสม…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดและนักเรียนของจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นสมา...

15-07-2562

ศธจ.สุโขทัย ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

ศธจ.สุโขทัย ร่วมสืบสานประ…

 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมสืบสานวัฒ...

15-07-2562

ศธจ.สุโขทัย ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ศธจ.สุโขทัย ร่วมต่อต้านกา…

  วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะข้าราชการในสังกัดร่ว...

14-07-2562

ศธจ.กรุงเทพฯ ร่วมมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อบรมนักเรียน นักศึกษา สร้างรายได้จาก Social Media

ศธจ.กรุงเทพฯ ร่วมมือภาคีเ…

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร...

14-07-2562

ศธจ.สุโขทัยร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ชิงระดับประเทศ

ศธจ.สุโขทัยร่วมนำเสนอผลงา…

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:06 น. นายลือชัย ชูนาคาศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมนำเสนอผลงานโครงการ To Be Number...

12-07-2562

ศธจ.พังงา ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อสร้างความสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ศธจ.พังงา ทำบุญเลี้ยงพระ …

ศธจ.พังงา ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อสร้างความสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการ...

12-07-2562

ศธจ.พังงา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศธจ.พังงา ร่วมบันทึกเทปโท…

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ...

12-07-2562

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมประชุมป…

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี...

12-07-2562

ศธจ.สุโขทัย ประชุมข้าราชการและบุคลากรทุกคน

ศธจ.สุโขทัย ประชุมข้าราชก…

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา14.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคล...

11-07-2562

ศธจ.สงขลา : โครงการ TFE (Teams For Education) โดยการพัฒนา “รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ศธจ.สงขลา : โครงการ TFE (…

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ TFE (Te...

11-07-2562

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกร…

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี...

11-07-2562

การประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคของจังหวัดสุโขทัย

การประชุมชี้แจงการจัดการศ…

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินการกั...

10-07-2562

ศธจ.สงขลา รับการตรวจราชการ

ศธจ.สงขลา รับการตรวจราชกา…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ผู้อำนวยการกลุ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

20
มิ.ย.2562
ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา (20 มิ.ย.62)
17
มิ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1)
24
ม.ค.2562
10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย (24 ม.ค 2562)


all
    


 

p20180605 140719

 

          ในระหว่างการประชุม “3rd Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education (ECCE)” นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี พร้อมทั้งกล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศไทย ที่ได้เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 9 ประการของปฏิญญาฯ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีการดำเนินโครงการ 15 ปีเรียนฟรี การกำหนดพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่เน้นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่นอกระบบประกันสังคม การจัดสรรเงินเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย และค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนละ 1,700 บาท/คน/ปี นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและเชื่อมโยงกับการทำ Big data การดำเนินความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) เพื่อสำรวจครัวเรือนในระดับนานาชาติ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย        

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ECCE และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของอนุภูมิภาคโดยสอดคล้องตามแถลงการณ์ปุตราจายาใน 9 ข้อหลัก ซึ่งจากสรุปผลการสำรวจการเก็บข้อมูลด้าน ECCE ในภาพรวมชี้ให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ จัดแบ่งระดับอายุของการศึกษาปฐมวัยซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มที่อายุ 6 ปี กำหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาภาคบังคับ ที่เด็กทุกคนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หุ้นส่วนความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน ECCE จัดทำแผนงานเชิงบูรณาการและครอบคลุม จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ        

          อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าหลายประเทศยังไม่มีการดำเนินงานและติดตามผลโดยสอดคล้องกับปฏิญญาปุตราจายา และยังมีสิ่งท้าทายในเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือที่ยังไม่เข้มแข็ง การขาดแคลนแหล่งเงินและทรัพยากรมนุษย์ การขาดความเสถียรภาพของหน่วยงานที่ดำเนินการประสานและนโยบายที่ไม่มั่นคง การขาดแคลนครูที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านปฐมวัย ช่องว่างด้านคุณภาพของครูในเมืองและชนบท การขาดเครื่องมือวัดประเมินผลและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กแบบองค์รวม โดยเฉพาะเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล การขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและปฏิบัติ ตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความตระหนักและความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  การลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การเข้าถึงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค  ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมข้างต้น ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของอนุภูมิภาค และได้รับรองแผนดำเนินงาน “Kathmandu Statement for Action” ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการเงิน  2) ด้านการวางแผนของภาคการศึกษาในเรื่องการดูแล  และการศึกษาเด็กปฐมวัย 3) ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง 4) การปรับปรุงคุณภาพ และ 5) การติดตามตัวชี้วัดที่ 4.2

 

 

***************************

 

 

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 มิถุนายน 2561

 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

3089854
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1795
7034
12022
55681
120020
200179
3089854

5.59%
21.17%
0.86%
1.17%
0.00%
71.21%
Online (10 minutes ago):56
56 guests
no members

Your IP:18.232.99.123