วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (22-03-2562)

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-03-2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-03-2562)

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (07-03-2562)

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย
 • 1
 • 2
 • 3

22-03-2562

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ

รมว.ศึกษา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเ…

              นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า...

11-03-2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่…

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ...

11-03-2562

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาส…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมด เน็ต...

07-03-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตส…

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไท...

07-03-2562

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONG…

          Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ...

01-03-2562

ASEAN 1st Working Group Meeting on the Out-of-School Children and Youth: OOSCY)

ASEAN 1st Working Group Meeting on the O…

    นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมและเป็นประธานร่วมการ...

23-01-2562

มูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะ…

Mr. Hiroshi Yokoo ประธานมูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิได้นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและนักเ...

16-01-2562

 ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูต…

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E.Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน...

11-12-2561

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

06-12-2561

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

Global Education Meeting in Brussels, Be…

    ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “...

04-12-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม…

          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภ...

05-11-2561

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภารัฐ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (22-03-2562)

ศธภ.1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย

ศึกษาธิการภาค 1 (22-03-2562)

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

ศึกษาธิการภาค 1 (22-03-2562)

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ศึกษาธิการภาค 6 (20-03-2562)

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด”

ศึกษาธิการภาค 7 (20-03-2562)

ศธภ.6 เร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ศึกษาธิการภาค 13 (20-03-2562)

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนมีนาคม 2562
 • 1
 • 2
 • 3

22-03-2562

ศธภ.1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย

ศธภ.1 ขับเคลื่อนการจัดการศึก…

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน...

22-03-2562

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบร…

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักง...

22-03-2562

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ศธภ.1ลงนามถวายพระพรหน้าพระบร…

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักง...

20-03-2562

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด”

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แล…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศน...

20-03-2562

ศธภ.6 เร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ศธภ.6 เร่วมประชุมโครงการบรรพ…

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแห...

20-03-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนมีนาคม 2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอ…

  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและผู้แทนกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุม “เวทีอุบลฮัก...

20-03-2562

ศธภ.14 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ โครงการ "หนึ่งต้นลดโลกร้อน"

ศธภ.14 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ โค…

  วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ โครงการ "ห...

20-03-2562

ศธภ .14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.)ครั้งที่ 3/2562

ศธภ .14 เข้าร่วมประชุมคณะกรร…

  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค...

20-03-2562

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการก…

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจราชการเพื่อติดตามผลกา...

20-03-2562

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ศธภ.14 หัวหน้าผู้ตรวจราชการก…

  วันที่  14 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงา...

19-03-2562

ศธภ.5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

ศธภ.5 เข้าร่วมการประชุมเตรีย…

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายประหยัด  อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเ...

19-03-2562

ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)"

ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอ…

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 ร...

19-03-2562

ศธภ.6 เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร

ศธภ.6 เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟยา…

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร...

19-03-2562

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรีย…

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึ...

19-03-2562

ศธภ.5 ร่วมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศธภ.5 ร่วมตรวจเยี่ยมความก้าว…

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 พร้อมน...

19-03-2562

ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทร…

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5...

16-03-2562

ศธภ.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับภาค

ศธภ.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง…

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ภายใต้มู...

14-03-2562

ศธภ.๑๔ จัดโครงการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ศธภ.๑๔ จัดโครงการสร้างการรับ…

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล วุฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (22-03-2562)

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (22-03-2562)

ศธจ ราชบุรี พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (21-03-2562)

ศธจ.กรุงเทพมหานคร บูรณาการงานศูนย์เสมารักษ์ลงพื้นที่ร่วมติดตามรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (21-03-2562)

ศธจ.สงขลา ให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อม แนะแนวทางการปฏิบัติตน สำหรับผู้ปกครองในการเข้ารับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.1

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (21-03-2562)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (21-03-2562)

ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดงานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
 • 1
 • 2
 • 3

22-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเช…

   วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปิด ...

22-03-2562

ศธจ ราชบุรี พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ศธจ ราชบุรี พิธีจบหลักสูต…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราช...

21-03-2562

ศธจ.กรุงเทพมหานคร บูรณาการงานศูนย์เสมารักษ์ลงพื้นที่ร่วมติดตามรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

ศธจ.กรุงเทพมหานคร บูรณากา…

วันนี้ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์เสมารักษ์ สำ...

21-03-2562

ศธจ.สงขลา ให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อม แนะแนวทางการปฏิบัติตน สำหรับผู้ปกครองในการเข้ารับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.1

ศธจ.สงขลา ให้ความรู้ เรื่…

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายอะเดช มุทะจันทร์ มอบหมายดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางสุภา แสงสุวรรณ น...

21-03-2562

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำ…

วันที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุเชษฐ ประช...

21-03-2562

ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดงานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบ…

วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการติดตามประเมิ...

20-03-2562

ศธจ.สงขลา จัดประชุมวิพากย์รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams และ TFE เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธจ.สงขลา จัดประชุมวิพากย…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมวิพากย์รูปแบบการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams และ TFE เพ...

20-03-2562

ศธจ.จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ราวมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ศธจ.จังหวัดสุพรรณบุรี และ…

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 เวลา 08.30 – 09.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธ...

20-03-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”

ศธจ.สุพรรณบุรี รับการสอดส…

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด...

20-03-2562

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้คณะกรรมการฯ

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมชี้…

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ...

20-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ การขับเคลื่…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจัง...

20-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)

ศธจ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมเดิน…

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวั...

20-03-2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 24 มี.ค.62

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นำโดยนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู...

20-03-2562

ศธจ.สระบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำสารสนเทศและการพัฒนารูปแบบ/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการ TFE (Teams For Education)

ศธจ.สระบุรีประชุมเชิงปฏิบ…

วันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข...

20-03-2562

ศธจ.สระบุรี ร่วม”กิจกรรมสภากาแฟ”กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง

ศธจ.สระบุรี ร่วม”กิจกรรมส…

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วม”กิจกรรมสภากาแฟ”กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จัดโดยหน่วย...

19-03-2562

ศธจ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA)

ศธจ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อ…

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ...

19-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับจังหวัด

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเช…

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติกา...

19-03-2562

ศธจ.นครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION) และโครงการ COACHING TEAMS.

ศธจ.นครปฐม ประชุมเชิงปฏิบ…

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

24
ม.ค.2562
10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย (24 ม.ค 2562)
24
ม.ค.2562
Top 6 Technology Innovations for Eduation (16 ม.ค 2562)
07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)


all
    


 

p20180605 140719

 

          ในระหว่างการประชุม “3rd Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education (ECCE)” นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี พร้อมทั้งกล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศไทย ที่ได้เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 9 ประการของปฏิญญาฯ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีการดำเนินโครงการ 15 ปีเรียนฟรี การกำหนดพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่เน้นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่นอกระบบประกันสังคม การจัดสรรเงินเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย และค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนละ 1,700 บาท/คน/ปี นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและเชื่อมโยงกับการทำ Big data การดำเนินความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) เพื่อสำรวจครัวเรือนในระดับนานาชาติ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย        

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ECCE และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของอนุภูมิภาคโดยสอดคล้องตามแถลงการณ์ปุตราจายาใน 9 ข้อหลัก ซึ่งจากสรุปผลการสำรวจการเก็บข้อมูลด้าน ECCE ในภาพรวมชี้ให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ จัดแบ่งระดับอายุของการศึกษาปฐมวัยซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มที่อายุ 6 ปี กำหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาภาคบังคับ ที่เด็กทุกคนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หุ้นส่วนความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน ECCE จัดทำแผนงานเชิงบูรณาการและครอบคลุม จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ        

          อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าหลายประเทศยังไม่มีการดำเนินงานและติดตามผลโดยสอดคล้องกับปฏิญญาปุตราจายา และยังมีสิ่งท้าทายในเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือที่ยังไม่เข้มแข็ง การขาดแคลนแหล่งเงินและทรัพยากรมนุษย์ การขาดความเสถียรภาพของหน่วยงานที่ดำเนินการประสานและนโยบายที่ไม่มั่นคง การขาดแคลนครูที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านปฐมวัย ช่องว่างด้านคุณภาพของครูในเมืองและชนบท การขาดเครื่องมือวัดประเมินผลและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กแบบองค์รวม โดยเฉพาะเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล การขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและปฏิบัติ ตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความตระหนักและความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  การลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การเข้าถึงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค  ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมข้างต้น ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของอนุภูมิภาค และได้รับรองแผนดำเนินงาน “Kathmandu Statement for Action” ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการเงิน  2) ด้านการวางแผนของภาคการศึกษาในเรื่องการดูแล  และการศึกษาเด็กปฐมวัย 3) ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง 4) การปรับปรุงคุณภาพ และ 5) การติดตามตัวชี้วัดที่ 4.2

 

 

***************************

 

 

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 มิถุนายน 2561

 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

2399305
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1593
4462
52358
52358
138339
173756
2399305

คาดการณ์วันนี้
120

6.85%
18.97%
0.89%
1.40%
0.00%
71.89%
Online (10 minutes ago):56
56 guests
no members

Your IP:107.20.10.203