การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งนัก.pdf)ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักจัดการ ฯ 205 kB04-08-2021 14:1904-08-2021 14:19