162784

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการรับสมัคร :

เปิดรับสมัคร               21 กรกฎาคม 2564       เวลา 09.00 น.

ปิดรับสมัคร                3 สิงหาคม 2564          เวลา 16.00 น.

หลักสูตรดังนี้

1. วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย

2. คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม

3. โครสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด

4. แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต

5. EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย

6. การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined

7. Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย

8. ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง

9. Active Learning

10. พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย

 

162787

 

162785

 

162786 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (162784.jpg)162784 161 kB28-07-2021 17:5728-07-2021 17:57
Download this file (162785.jpg)162785 172 kB28-07-2021 17:5828-07-2021 17:58
Download this file (162786.jpg)162786 174 kB28-07-2021 17:5828-07-2021 17:58
Download this file (162787.jpg)162787 170 kB28-07-2021 17:5828-07-2021 17:58