วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-10-2564)

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. (29-09-2564)

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 7 (20-10-2564)

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ ตรวจ​เยี่ยม​และ​มอบ​นโยบาย​ : วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เชียง​ราย

ศึกษาธิการภาค 14 (19-10-2564)

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรี ศธ.

ศึกษาธิการภาค 1 (18-10-2564)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 16 (16-10-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 16 (15-10-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 7 (15-10-2564)

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
 • 1
 • 2
 • 3

20-10-2564

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ ตรวจ​เยี่ยม​และ​มอบ​นโยบาย​ : วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เชียง​ราย

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ …

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)​ ลงพื้นที่ตรว...

19-10-2564

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรี ศธ.

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกับท่าน…

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ใน...

18-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู...

16-10-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิช...

15-10-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการ...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจ…

เมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรั...

15-10-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.ตรัง) ครั้งที่ 9/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตร...

15-10-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 10/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพั...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้น...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที...

15-10-2564

ศธภ.7 พบปะเยี่ยมเยียน กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

ศธภ.7 พบปะเยี่ยมเยียน กศน.อำ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่พบปะ เ...

15-10-2564

ศธภ.7 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการฉีดวัคซีน Pfizer เด็กอายุ 12 - 18 ปี โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จ.สตูล

ศธภ.7 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจก…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่ตรวจติ...

15-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมการประชุมคณ...

15-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)

ศธภ.๑ ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้…

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการอบรมหลักสูตร...

15-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรร…

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษ...

15-10-2564

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.นครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.นครปฐม ค…

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประช...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (20-10-2564)

กศจ.อุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยการสอบสอบภาษณ์ 5 สังกัด รวม 153 อัตรา

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (19-10-2564)

ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (19-10-2564)

(ศธจ.เลย)การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ "พิทักษ์ไทเลย ๖๔"

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (19-10-2564)

สุโขทัยจัดการประชุมพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์จังหวัดสุโขทัย

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (19-10-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (19-10-2564)

ศธจ.น่าน เตรียมการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564
 • 1
 • 2
 • 3

20-10-2564

กศจ.อุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยการสอบสอบภาษณ์ 5 สังกัด รวม 153 อัตรา

กศจ.อุดรธานี ดำเนินการคัด…

กศจ.อุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข...

19-10-2564

ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน

ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ย…

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศ...

19-10-2564

(ศธจ.เลย)การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ "พิทักษ์ไทเลย ๖๔"

(ศธจ.เลย)การแถลงข่าวสรุปผ…

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษา...

19-10-2564

สุโขทัยจัดการประชุมพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยจัดการประชุมพิจารณ…

  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 จังหวัดสุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร...

19-10-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมวิทยา…

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพร...

19-10-2564

ศธจ.น่าน เตรียมการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

ศธจ.น่าน เตรียมการจัดพิธี…

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ...

19-10-2564

ศธจ.แพร่รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

ศธจ.แพร่รับสมัครคัดเลือกน…

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายศิริโชคพิพัฒน์ เสฐียรกุลรองศึกษาธิการจั...

19-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีเปิดก…

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัด...

19-10-2564

ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ (รอบที่ 3)

ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพ…

           วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิก...

19-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในโครงการเพชรในตมและ โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น​ ประจำปี​ 2564​ จำนวน​16​ ราย​

ศธจ.พะเยา ดำเนินการบรรจุแ…

วันอังคารที่ 19 ​ตุลาคม ​2564​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยใ...

18-10-2564

 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโ…

           วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิ...

18-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10...

18-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของ...

18-10-2564

ศธจ.ลำปาง ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2564

ศธจ.ลำปาง ประจำวันที่ 18 …

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธ...

18-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบร…

        วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

Covid 19 25 1 2564

          ข้อมูลจากองค์การยูเนสโกแสดงให้เห็นถึงสองในสามของปีการศึกษาที่สูญเสียไปโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนื่องจากการปิดโรงเรียน Covid-19 เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้นักเรียนกว่า 800 ล้านคน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการศึกษาที่หยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องมาจากการปิดโรงเรียนทั้งการปิดแบบทั้งหมดใน 31 ประเทศไปจนถึงการลดเวลาการศึกษาหรือปิดเป็นบางส่วนในอีก 48 ประเทศตามข้อมูลใหม่ที่ได้จากองค์การยูเนสโก

Covid 19 1 25 1 2564

          แผนที่แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนถูกปิดโดยเฉลี่ย 3.5 เดือน (14 สัปดาห์) นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 เดือน (22 สัปดาห์) ซึ่งเทียบเท่ากับสองในสามของปีการศึกษา โดยระยะเวลาของการปิดจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคตั้งแต่ 5 เดือน (20 สัปดาห์) ในกลุ่มประเทศแถบละตินอเมริกาและแคริบเบียนไปจนถึง 2.5 เดือน (10 สัปดาห์) ในยุโรป ซึ่งภาครัฐจะพยายามให้มีการปิดโรงเรียนทั่วประเทศให้น้อยที่สุด เห็นได้จากการมีการปิดมากที่สุดในเดือนเมษายน 2563 คือใน 190 ประเทศ จากนั้นก็ลดลงเหลือ 30 ประเทศในขณะนี้

          Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้กล่าวว่า “การปิดสถาบันการศึกษาเป็นเวลานานและซ้ำแล้วซ้ำเล่ากำลังทำให้นักเรียนเกิดปัญหาทางจิตใจและทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ทำให้สูญเสียการเรียนรู้และยังมีความเสี่ยงที่จะออกจากโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคม ดังนั้นการปิดโรงเรียนแบบทั้งหมดจึงควรต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย และเมื่อมีการเปิดเรียนใหม่ก็ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรก”

          ข้อมูลที่เผยแพร่จากรายงานการติดตามการศึกษาทั่วโลกขององค์การยูเนสโก แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งก่อนวิกฤต โควิด-19 มีเพียง 1 ใน 5 ประเทศเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างมากในเรื่องการสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาผ่านกลไกการจัดหาเงินทุนต่างๆ แต่มีหลักฐานน้อยเกี่ยวกับมุมมองด้านความเสมอภาคในช่วงโควิด -19

Covid 19 2 25 1 2564

          Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ยังกล่าวอีกว่า “เราต้องการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอเพื่อสร้างความปลอดภัยเมื่อมีการเปิดโรงเรียนภายหลังวิกฤตโควิด-19 และเนื่องในวันการศึกษาสากล (International Day of Education) จึงขอเรียกร้องให้ประเทศและพันธมิตรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อโลกของเราและเพื่อการฟื้นฟูการศึกษา”

          ข้อมูลของยูเนสโกแสดงให้เห็นว่าภาคการศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทั่วโลกเพียง 0.78% นอกจากนี้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาดูเหมือนว่าจะลดลง 12% อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด การระบาดของโรคยังเพิ่มช่องว่างการระดมทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกถึง 1 ใน 3 หรือเทียบเท่า 2 แสนล้านเหรียญต่อปีในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งคิดเป็นเกือบ 40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้นการดำเนินการต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ถึง 75%

          ในการประชุมการศึกษาระดับโลกที่จัดขึ้นโดยยูเนสโกเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ภาครัฐบาลและพันธมิตรต่างๆ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องงบประมาณด้านการศึกษาและมุ่งเน้นการเปิดโรงเรียนใหม่ที่ปลอดภัยและครอบคลุมตลอดจนการให้การสนับสนุนครูในด้านการพัฒนาทักษะต่างๆ และเพื่อให้สามารถกลับมาเรียนได้อย่างปลอดภัย องค์การยูเนสโกจึงขอให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและนักการศึกษากว่า 100 ล้านคนทั่วโลก

          เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันการศึกษาสากล องค์การยูเนสโกและพันธมิตรต่างๆ ที่ทำงานด้านการศึกษาทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดงานที่เน้นถึงความจำเป็นในการปกป้องและการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาที่เท่าเทียม ให้มีการส่งเสียงไปถึง “พระเอกของชุมชน” ที่ออกไปให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงของการปิดโรงเรียนและนำเสนอนวัตกรรมที่นำไปสู่ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• UNESCO’s global monitoring map provides the status of school closures and re-openings.
• Over 80 country profiles were compiled detailing countries’ financing policies and programmes to inform the new GEM Report policy paper, How committed? Unlocking financing for equity in education. These profiles will be made public on International Day of Education, 24 January, on the Gem Report’s Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) website.

ข้อมูล: องค์การยูเนสโก
https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school
เรียบเรียงโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สต.สป.
25 มกราคม 2564

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
ops-01-01
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11567905
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4941
12340
38974
82102
245618
346159
11567905

2.98%
28.43%
1.65%
2.62%
0.03%
64.30%
Online (10 minutes ago):114
114 guests
no members

Your IP:3.237.16.210


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet
bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin