0 22

เช้าวันนี้ (5 ตุลาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการ การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการบริหารจัดการและการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายชยวัฒน์ ภูขะโร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (ศธจ.สตูล)

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศธภ.7 กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมฯ ว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาตรวจติดตาม เยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการ การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยประเด็นที่ได้มาเยี่ยมในวันนี้ มาจากคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.657/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มอบให้ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบการส่งเสริมประสานงานในการเตรียมการเพื่อดำเนินงานการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยตนรับผิดชอบการตรวจติดตามสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล

สำหรับผลการดำเนินงานที่ตนได้มาตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ ได้รับรายงานเรื่องการเตรียมการและการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พบว่า มีการเตรียมการ มีการดำเนินงานที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเป็นการทำงานในลักษณะที่มีความก้าวหน้า ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรมKick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ที่รัฐบาลมีกำหนดให้ดำเนินการจัดขึ้นพร้อมกัน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2564 ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสตูลได้ดำเนินการ kick of ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลนั้น พร้อมกันนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ประสานงานและขอข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่าเป้าหมาย และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการพิจารณาอนุญาตให้ฉีดวัคซีนอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง เป้าหมายหรือนักเรียนนักศึกษามีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคน มีผู้ที่ไม่มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนอยู่ประมาณ 6,000 คน แต่ก็เป็นเพียงการตัดสินใจในครั้งแรก ซึ่งคาดว่าใน 6,000 คนนี้ มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีการตัดสินใจใหม่ในครั้งที่ 2 ต่อไป ด้วยจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสำหรับในประเด็นของการจัดสรรนั้น จำนวนของวัคซีนที่จะดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษาทางจังหวัดสตูลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนร่วมกันโดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรกจะดำเนินการประมาณสัปดาห์กลางๆ ของเดือน และในช่วงที่ 2 ก็จะดำเนินการประมาณปลายเดือนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลและวางแผนกันเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลในฐานะผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ประสานงาน พร้อมทั้งการเตรียมข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุข และร่วมดำเนินการในการฉีดวัคซีนต่อไป ส่วนการสรุปโครงการฉีดวัคซีนในช่วงสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดนั้น เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไป นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศธภ.7 กล่าว

0 220 70 210 90 310 180 110 100 190 80 250 23

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว