วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
https://www.moe.go.th/การประชุมระดับเจ้าหน้า/47776/

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (30-11-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

30-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (01-12-2564)

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ศึกษาธิการภาค 16 (01-12-2564)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 1 (01-12-2564)

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค 1 (01-12-2564)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 6 (30-11-2564)

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของ สป.ศธ.

ศึกษาธิการภาค 6 (30-11-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมปรับปรุงและพิจารณาคู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา(พ.ศ.2561-2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 1
 • 2
 • 3

01-12-2564

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการ…

วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นาง...

01-12-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นางสารภี  แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษา...

01-12-2564

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง…

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นายผจญ...

01-12-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา...

30-11-2564

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของ สป.ศธ.

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการตาม…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวง...

30-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมปรับปรุงและพิจารณาคู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา(พ.ศ.2561-2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.6 ร่วมประชุมปรับปรุงและพ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุท...

30-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.6 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและ...

30-11-2564

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผ…

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

30-11-2564

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัต…

วันที่​ 29 พฤศจิกายน​ 2564​ ว่าที่ร้อยตรี​ เจษฎาภรณ์​ พรหนองแสน​ รองศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ​ภา...

30-11-2564

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ…

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14ได้มอบ...

29-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของ สป.ศธ

ศธภ.6 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบ…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มอำน...

29-11-2564

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติร…

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้...

29-11-2564

 ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตร…

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึก...

29-11-2564

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัต…

วันที่​ 26 พฤศจิกายน​ 2564​ ว่าที่ร้อยตรี​ เจษฎาภรณ์​ พรหนองแสน​ รองศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ​ภา...

26-11-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้...

26-11-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้...

26-11-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำ…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นป...

26-11-2564

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.ปทุมธานี…

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

all   


head 04 province

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (01-12-2564)

การตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดจังหวัดสุโขทัย

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (01-12-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (01-12-2564)

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่มที่ 52

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (01-12-2564)

ศธจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (30-11-2564)

(ศธจ.หนองคาย) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (30-11-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
 • 1
 • 2
 • 3

01-12-2564

การตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดจังหวัดสุโขทัย

การตรวจราชการติดตามการจัด…

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชก...

01-12-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในคณะกรรมการศึ...

01-12-2564

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่มที่ 52

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน ส…

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญ...

01-12-2564

ศธจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุม…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง ร...

30-11-2564

(ศธจ.หนองคาย) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2564

(ศธจ.หนองคาย) ประชุมคณะกร…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. น...

30-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแล...

30-11-2564

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.สุโขทัย)ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมคณ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโข...

30-11-2564

การตรวจติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ

การตรวจติดตามและประเมินคว…

30 พฤศจิกายน 2564 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำโดย ผอ.สุพรรณภา ศักดิ์ทอ...

30-11-2564

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ…

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสมสันต์​ ลือกำลัง​ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีให้โอวาทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นข้...

30-11-2564

การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

การติดตามการดำเนินการบริห…

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการ...

30-11-2564

การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

การติดตามการดำเนินการบริห…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินการ...

30-11-2564

ศธจ.อุบลลงพื้นที่เตรียมการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ศธจ.อุบลลงพื้นที่เตรียมกา…

วันที่ 29 พ.ย. 2564 ศธจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาด...

30-11-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดทำค…

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร...

30-11-2564

ศธจ.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ศธจ.สุโขทัย เข้าร่วมการปร…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส...

30-11-2564

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ ในงานพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ ๔๒

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเร…

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำล...

29-11-2564

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามการจัดเรียนการสอนที่จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามกา…

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจร...

29-11-2564

(ศธจ.หนองคาย) บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ศธจ.หนองคาย) บรรจุและแต่…

บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น...

29-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2

ศธจ.พะเยา ดำเนินการการประ…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณากำหนดมาตรฐานต...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 6

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) พร้อมด้วย นายธนรัช พรหมเลข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (ผู้เกษียณอายุราชการ ของ ศธภ.7) และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายธนรัช พรหมเลข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้เกษียณอายุราชการ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 9LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 91LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 14LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 76LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 61LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 92

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12138530
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7458
12493
37277
83092
7458
360928
12138530

คาดการณ์วันนี้
48

2.91%
28.07%
1.63%
2.81%
0.03%
64.57%
Online (10 minutes ago):106
106 guests
no members

Your IP:52.23.219.12


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin giriş
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri 1xbet ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek