1 2 800x600

เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ร่วมตรวจเยี่ยม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น รมช.ศธ. และคณะ ได้เดินทางมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะรับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกลุ่มเครือข่ายสตรี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7

1 5 800x5330 2 800x6000 1 800x600

0 3 800x6000 4 800x6001 3 800x533

0 5 800x6001 4 800x5331 1 600x600

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว