0 8 800x600

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่นราธิวาส เป็นประธานเปิดท้องฟ้าจำลอง และเยี่ยมชมนิทรรศการ Puzzling Things จากนั้น รมช.ศธ. ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “Puzzling Things“ (สื่อสัมผัส วิทยาศาสตร์ชวนฉงน) พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) นายสุชาติ ถาวระ ผอ.ศว.นราธิวาส ให้การต้อนรับ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0 9 800x6000 2 800x6000 6 800x6000 3 800x6000 5 800x6000 7 800x6000 4 800x6000 1 800x600

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว