S  5767517

เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนนักศึกษา ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อุบลราชธานี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ

S  5767516S  5767527S  5767514S  5767518S  5767520S  5767524S  5767521S  5767523

ศธภ.7