วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
https://www.moe.go.th/การประชุมระดับเจ้าหน้า/47776/

  head 02 center

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (30-11-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

30-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (03-12-2564)

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศึกษาธิการภาค 10 (03-12-2564)

ศธภ.10 : โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ในบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศึกษาธิการภาค 14 (02-12-2564)

ศึกษาธิการภาค ๑๓ เดินหน้าขับเคลื่อน Quick win รวมพลสร้างหลักสูตรประวัติศาสตร์ นครชัยบุรินทร์ เป็นพื้นฐานสู่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบัน

ศึกษาธิการภาค 16 (01-12-2564)

ศธภ.16:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการฯ และการกำกับติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขฯ

ศึกษาธิการภาค 11 (01-12-2564)

ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมโครงการกระทรวงศึกษาสัญจร

ศึกษาธิการภาค 1 (01-12-2564)

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 • 1
 • 2
 • 3

03-12-2564

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแ…

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาวนิภ...

03-12-2564

ศธภ.10 : โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ในบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.10 : โครงการประชุมพัฒนาศ…

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษ...

02-12-2564

ศึกษาธิการภาค ๑๓ เดินหน้าขับเคลื่อน Quick win รวมพลสร้างหลักสูตรประวัติศาสตร์ นครชัยบุรินทร์ เป็นพื้นฐานสู่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบัน

ศึกษาธิการภาค ๑๓ เดินหน้าขับ…

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้จัดประชุมทางไกล ศธจ. ผอ.กลุ่มที่เกี่ยวข้อง...

01-12-2564

ศธภ.16:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการฯ และการกำกับติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขฯ

ศธภ.16:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อมอบนโยบายก...

01-12-2564

ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมโครงการกระทรวงศึกษาสัญจร

ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการจัดปร…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อ...

01-12-2564

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการ…

วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นาง...

01-12-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นางสารภี  แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษา...

01-12-2564

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง…

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นายผจญ...

01-12-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา...

30-11-2564

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของ สป.ศธ.

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการตาม…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวง...

30-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมปรับปรุงและพิจารณาคู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา(พ.ศ.2561-2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.6 ร่วมประชุมปรับปรุงและพ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุท...

30-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.6 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและ...

30-11-2564

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผ…

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

30-11-2564

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัต…

วันที่​ 29 พฤศจิกายน​ 2564​ ว่าที่ร้อยตรี​ เจษฎาภรณ์​ พรหนองแสน​ รองศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ​ภา...

30-11-2564

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ…

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14ได้มอบ...

29-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของ สป.ศธ

ศธภ.6 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบ…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มอำน...

29-11-2564

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติร…

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้...

29-11-2564

 ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตร…

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึก...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (03-12-2564)

ศธจ.ลพบุรี พิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ (03-12-2564)

ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (03-12-2564)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 30/2564

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (03-12-2564)

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (03-12-2564)

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/64

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (03-12-2564)

น่านจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42
 • 1
 • 2
 • 3

03-12-2564

ศธจ.ลพบุรี พิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

ศธจ.ลพบุรี พิธีเปิดโครงกา…

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ....

03-12-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 30/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

       วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่...

03-12-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแ…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 3 ธ.ค.64 นายสุ...

03-12-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/64

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุ…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิก...

03-12-2564

น่านจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42

น่านจัดพิธีมอบหนังสือพระร…

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดน่านจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบ...

03-12-2564

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการ ศ…

ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น....

03-12-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันที่ 2 ธันวาคม 2564   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดม...

03-12-2564

ศธจ.มหาสารคาม โครงการเปิดตลาดนัดสีเขียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม(Green Market)

ศธจ.มหาสารคาม โครงการเปิด…

วันที่ 2 ธันวาคม 2564   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ...

03-12-2564

ศธจ.สุโขทัย จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปีงบ 2565

ศธจ.สุโขทัย จัดโครงการ ศธ…

 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการ...

03-12-2564

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมผู้บริหารโรงเรีย…

  วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรี...

02-12-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ตาม ว. PA

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบร…

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม...

02-12-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)” โดยวิธีการประเมินประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณ…

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับ...

02-12-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรร…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชก...

02-12-2564

ศธจ.มหาสารคาม นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดารเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2564

ศธจ.มหาสารคาม นายพัฒนะ พั…

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดารเรียนการสอนและม...

02-12-2564

การประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดทำคะแนน การประเมิน ตัวชี้วัด ประวัติ และผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการประเมิ…

    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรม...

02-12-2564

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบ…

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระร...

01-12-2564

ศธจ.พิษณุโลก อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ศธจ.พิษณุโลก อบรมเจ้าหน้า…

  นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ห...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

0 11

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แก่สำนักงานศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) และมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมกันเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง) นิทรรศการการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำโขง) นิทรรศการนวัตกรรมการทางศึกษา (กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว) นิทรรศการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำกก) และการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

0 250 290 260 160 130 80 60 210 300 310 360 1

ศธภ.7: ภาพ/ข่าว

 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
December 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12170591
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1331
12352
69338
83092
39519
360928
12170591

2.90%
28.05%
1.63%
2.81%
0.03%
64.58%
Online (10 minutes ago):55
55 guests
no members

Your IP:54.144.55.253


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin giriş
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri 1xbet ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek