0 46

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่มอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) และมี นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย

0 340 400 540 190 320 370 600 270 650 23

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว