วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบชุดคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต “โครงการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน” สนับสนุนชุดการเรียนการสอนโดยกลุ่มบริษัทแซนด์แอนด์ซอยล์, ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนครั้งนี้ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี