reo6 24112564 002วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการ/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และจัดทำรายละเอียด คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 6 จังหวัด (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting