reo6 24112564 001วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์   พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม