วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (29-09-2564)

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (03-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

06-08-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงาน…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ     &n...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (18-10-2564)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 16 (16-10-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 16 (15-10-2564)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 7 (15-10-2564)

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 6 (15-10-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.ตรัง) ครั้งที่ 9/2564

ศึกษาธิการภาค 6 (15-10-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 10/2564
 • 1
 • 2
 • 3

18-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู...

16-10-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิช...

15-10-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการ...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.7 ร่วม นายกรัฐมนตรี ตรวจ…

เมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรั...

15-10-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.ตรัง) ครั้งที่ 9/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตร...

15-10-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 10/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพั...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้น...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ศธภ.7 ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจร…

เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที...

15-10-2564

ศธภ.7 พบปะเยี่ยมเยียน กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

ศธภ.7 พบปะเยี่ยมเยียน กศน.อำ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่พบปะ เ...

15-10-2564

ศธภ.7 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการฉีดวัคซีน Pfizer เด็กอายุ 12 - 18 ปี โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จ.สตูล

ศธภ.7 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจก…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่ตรวจติ...

15-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมการประชุมคณ...

15-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)

ศธภ.๑ ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้…

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการอบรมหลักสูตร...

15-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรร…

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษ...

15-10-2564

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.นครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.นครปฐม ค…

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประช...

15-10-2564

ศธภ.7 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศธภ.7 ประชุมสรุปผลการดำเนินง…

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธาน...

15-10-2564

ศธภ.7 ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

ศธภ.7 ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกี…

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) พร้อมด้วย ...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (18-10-2564)

(ศธจ.นครพนม) รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ติดตามงานและกำกับดูแลการบริหารงานบุคคล (เอเลียส์: รศ-ดร-ประวิต-เอราวรรณ์-เลขาธิการ-ก-ค-ศ-ลงพื้นที่ติดตามงานและกำกับดูแลการบริหารงานบุคคล)

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (18-10-2564)

ศธจ.นครพนม) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (18-10-2564)

(ศธจ.นครพนม) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครพนม (เอเลียส์: ศธจ-นครพนม-ดร-คุณหญิงกัลยา-โสภณพนิช-รมช-ศึกษาธิการ-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระรา

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (18-10-2564)

 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (18-10-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (18-10-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
 • 1
 • 2
 • 3

18-10-2564

 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโ…

           วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิ...

18-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10...

18-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของ...

18-10-2564

ศธจ.ลำปาง ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2564

ศธจ.ลำปาง ประจำวันที่ 18 …

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธ...

18-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบร…

        วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอ...

18-10-2564

สุโขทัยจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

สุโขทัยจัดสอบสัมภาษณ์นักศ…

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานป...

18-10-2564

ศธจ.แพร่ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ตามมาตรการ  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ศธจ.แพร่ประชุมเชิงปฏิบัติ…

   วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิ...

18-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดพิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดพิธ…

         วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์...

18-10-2564

ศธจ.มหาสารคาม การขอเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ศธจ.มหาสารคาม การขอเปิดเร…

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการหารือ เรื่อง การขอเปิดเรียน...

18-10-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ป...

15-10-2564

ศธจ.น่านร่วมพิธีส่งมอบและรับมอบอาคารเรียน”ศาลาดนตรีปงสนุก” โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ศธจ.น่านร่วมพิธีส่งมอบและ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวย...

15-10-2564

พิษณุโลก โรงเรียนประจำฉีดวัคซีนนักเรียนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

พิษณุโลก โรงเรียนประจำฉีด…

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการ...

15-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุม อก…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09..30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

15-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี​ พ.ศ.​2564​ ​จำนวน​ 12 คน​ และนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม​ รุ่นที่ ​31​ ปีการศึกษา​ 2559 จำนวน ​2​ คน​ รวมจำนวน​ 16​ คน​

ศธจ.พะเยา ดำเนินการสอบสัม…

วันศุกร์ที่ 15​ ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพ...

15-10-2564

ศธจ.สุโขทัยมอบเกียรติบัตรและงบประมาณเป็นขวัญกำลังใจกับสถานศึกษา

ศธจ.สุโขทัยมอบเกียรติบัตร…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

reo6 13072564 01วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564 โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
ops-01-01
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11554344
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3720
15749
25413
82102
232057
346159
11554344

2.98%
28.43%
1.65%
2.62%
0.03%
64.30%
Online (10 minutes ago):57
57 guests
no members

Your IP:3.236.218.88


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet
perabet makrobet
bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis